THANK YOU ALL

13 december 2009

This is to thank you all who have generously contributed with ideas and suggestions on how to improve the efficiency and effectiveness of Swedish aid and development cooperation, in a world where we know corruption is a fact.

The ten proposals made are broad in nature and pertain to the Swedish context. However, rest assured that suggestions made from people all over the world have to a large extent formed the conclusions and recommendations made.  

Since the one-hour presentation of ten suggestions could not give merit to all great ideas I will do my best to disseminate them.

For additional information and ideas, please refer to the Government webpages about development cooperation in English, in Swedish and Öppna biståndet.

News in Vietnam about the initiative

10 december 2009

The Swedish embassy in Vietnam informs about the initiative and the presentation yesterday. Read more.

The result of the initiative

09 december 2009

Today, Ms. Gunilla Törnqvist, presented the ten innovative proposals on effective development assistance bearing in mind the question: “What is required of development assistance in a world where corruption is a fact?”.  The presentation Presentation091209 and the power point slides PPT091209

Presentationen av de tio förslagen

09 december 2009

Idag på förmiddagen redovisade jag höstens arbete vid en hearing anordnad av UD. Förslagen har mer karaktären av ”att tänka på”, även om några konkreta förslag ingår som delförslag. De två första förslagen är egentligen grundläggande förutsättningar för ett effektivt bistånd och utgör en bas för allt annat.

Se presentationen Innovationspanelen091209  och läs vad jag sa i GTpresentation091209

En första summering av hösten

09 december 2009

Newsnill idag har jag lagt ut en första sammanfattning av mina intryck från de 100 dagarnas djupdykning i biståndsvärlden.

Mitt intryck är att det svenska biståndet behövs, spelar en viktig roll och har ett gott anseende i världen. Men för att få större effektivitet och för att förebygga korruption krävs tydligare ledarskap, förändrade attityder och ökad transparens.

Senare idag lägger jag ut mina tio förslag.

Imorgon presenteras mina tio förslag

08 december 2009

Imorgon – på den internationella antikorruptionsdagen – redovisar jag mina tio förslag till ett effektivare bistånd i en värld med korruption. Det har varit en oerhört intressant och utmanande uppgift under hösten. Totalt har jag samtalat med över 200 personer – i bland annat Sverige, USA, Zambia, Tanzania och Vietnam. Jag har träffat personer som arbetar med bistånd, myndigheter i samarbetsländerna, medborgarorganisationer, oppositionspolitiker, journalister, näringsliv och ideella organisationer.

Fullsatt den 9 december

02 december 2009

Nu har biståndsministerns seminarium Öppna biståndet – en heldag om framtidens bistånd blivit fullbokat. Tyvärr finns det inte plats för ytterligare deltagare. Den presentation som Gunilla Törnqvist kommer att hålla på seminariet – 10 innovativa förslag för ett effektivt bistånd i en värld där korruptionen är ett faktum – kommer att läggas ut här på sidan efter seminariet.

Inbjudan till seminarium 9 december

28 november 2009

Nu går det att anmäla sig till seminariet där uppdraget om tio innovativa förslag ska presenteras. Den 9 december – på internationella antikorruptionsdagen – ska mina tio punkter om vad som krävs av biståndet i en värld med korruption redovisas. Läs mer på regeringens hemsida om Öppna biståndet.

Träff med medarbetare på Sida

24 november 2009

Idag har vi varit på Café Sida, ett internt informationsforum för medarbetare på Sida. Som vanligt utgick samtalet från frågan: Vilka förslag skulle du ge om ett effektivare svenskt bistånd i en värld där vi vet att korruption är ett faktum?

Det var en intressant diskussion där man exempelvis tog upp vikten av information och transparens på gräsrotsnivå i olika biståndsinsatser.  Annat som lyftes fram var bristerna i mutlagstiftningen, behovet av ökad kompetens och resurser för antikorruptionsarbete samt att FN-konventionen mot korruption behöver bli mer känd.

Knappt tre veckor kvar

20 november 2009

Nu intensifieras arbetet med att formulera de tio förslagen på som krävs av biståndet i en värld där korruption är ett faktum. Om knappt tre veckor – på den internationella antikorruptionsdagen den 9 december – ska jag presentera mina förslag.

Allt fler hör av sig till innovationspanelen@gmail.com och vi försöker träffa så många som möjligt. Hittills har vi intervjuat mellan 150 och 200 personer om korruption och effektivitet i biståndet och vi vill gärna prata med många fler. Fortsätt att höra av er!