Archive for september, 2009

Nu startar uppdraget

23 september 2009

IMG_0235Den 24 augusti tog biståndsminister Gunilla Carlsson, i en artikel i Newsmill, initiativ till debatt om bistånd, effektivitet och antikorruption. Den 25 augusti informerade ministern om olika initiativ för antikorruption i svenskt utvecklingssamarbete.

Ett av initiativen är att jag, Gunilla Törnqvist, på en hearing den 9 december – Antikorruptionsdagen – ska presentera tio innovativa förslag på antikorruptionsarbete och effektivare utvecklingssamarbete. Förutsättningslöst ska jag bidra till att besvara frågan: ”Vad krävs av biståndet där korruption är ett faktum?”.

Idag inleds arbetet, som utförs parallellt med min uppgift som generaldirektör för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete – SADEV.

Hur ska arbetet läggas upp?

Att formulera tio relevanta och användbara svar på frågan ”Vad krävs av biståndet där korruption är ett faktum?” är inte lätt. En förutsättning för att det ska lyckas är att många – med olika perspektiv och erfarenheter – bidrar till arbetet. Därför välkomnar jag att du tar kontakt, gärna på e-postadressen innovationspanelen@gmail.com.

Själv kontaktar jag ett antal personer från olika organisationer och discipliner för dialog. Förhoppningsvis blir det möjlighet till samtal med personer såväl inom och utom Sverige, i givarländer och samarbetsländer.

Gunilla Törnqvist