Archive for oktober, 2009

Fortsatta samtal på European Development Days

21 oktober 2009

Nu startar European Development Days, en tre dagar lång mässa och konferens, som handlar om olika frågor kopplade till bistånd och utveckling. Inom mitt uppdrag kommer jag att träffa olika personer under EDD-dagarna för att fortsätta samtala om vad som krävs för att utforma biståndet där korruption är ett faktum. Hör gärna av dig till vår e-post: innovationspanelen@gmail.com ifall du vill få kontakt.

Biståndsminister Gunilla Carlsson på Newsmill

14 oktober 2009

Nu har femtio dagar gått sedan biståndsminister GUNILLA CARLSSON presenterade ett 100-dagarsinitiativ för nytänkande kring biståndets förutsättningar i en värld där korruptionen är ett faktum. I detta initiativ ingår mitt uppdrag att hitta tio innovativa förslag på antikorruptionsarbete och effektivare utvecklingssamarbete. Idag på Newsmill fortsätter biståndsministern debatten.

Intervjuerna fortsätter

13 oktober 2009

Hittills har vi hunnit träffa representanter för bland annat UD, Sida, Världsbanken, FN, Svenskt Näringsliv och konsultföretag som arbetar med biståndsfrågor. Många kontakter har tagits och fler intervjuer har planerats in. Ännu är det för tidigt att börja publicera intryck och slutsatser, men vi återkommer senare till det här på sidan.

Möte med referensgruppen för CSR

12 oktober 2009

Uppdraget om antikorruption presenterades idag för UD:s referensgrupp för CSR (Corporate Social Responsibility). Gruppen består av representanter för näringslivet, ideella organisationer och myndigheter. Ett flertal kontakter togs i samband med mötet.

Många goda tips och idéer

02 oktober 2009

Många har hörsammat antikorruptionsuppdraget. Ni har på gmail-adressen kommit in med många goda och användbara tankar, idéer och uppslag.

Därför vill jag tacka för alla tips och hoppas på fortsatt dialog med er. Du som ännu inte hört av dig – dela gärna med dig av dina erfarenheter, iakttagelser och förslag på innovationspanelen@gmail.com.

Stöd i arbetet med uppdraget

02 oktober 2009

Som medhjälpare i Innovationspanelen har Ing-Marie Olofsdotter anlitats. Ing-Marie är konsult och expert på kommunikation och organisationsutveckling. Hon har bland annat erfarenhet från arbete åt 25 riksrevisioner i södra Afrika med projekt för utveckling av ledarskap och kommunikation.

Ing-Marie och jag kommer de närmaste månaderna att arbeta nära varandra med uppdraget och försöka lämna information om arbetets fortskridande på denna sida.