Stöd i arbetet med uppdraget

Som medhjälpare i Innovationspanelen har Ing-Marie Olofsdotter anlitats. Ing-Marie är konsult och expert på kommunikation och organisationsutveckling. Hon har bland annat erfarenhet från arbete åt 25 riksrevisioner i södra Afrika med projekt för utveckling av ledarskap och kommunikation.

Ing-Marie och jag kommer de närmaste månaderna att arbeta nära varandra med uppdraget och försöka lämna information om arbetets fortskridande på denna sida.


%d bloggare gillar detta: