Presentation av Gunilla Törnqvist

Gunilla Törnqvist

Gunilla Törnqvist är sedan september 2008 generaldirektör för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV). Hon är ekonomagronom (M.Sc) och har under de senaste 25 åren arbetat med internationellt utvecklingssamarbete ur flera olika perspektiv. Det första u-landsuppdraget var ett mindre forskningsuppdrag på Sri Lanka, som följdes av rollen som biträdande expert på Internationella utvecklingsfonden (IFAD) i Rom.

Gunilla har sedan slutet på 80-talet haft flera olika positioner på Utrikesdepartementet, då med framförallt budget och styrning som röd tråd. Hon har också arbetat på Nordiska utvecklingsfonden med framförallt projekt i Afrika. Kring sekelskiftet dominerades Gunillas arbete av utvecklingssamarbetet i EU. Innan hon tillträdde sin nuvarande position var Gunilla internationell chef på Riksrevisionen.


%d bloggare gillar detta: