Archive for the ‘Aktiviteter’ Category

Träff med medarbetare på Sida

24 november 2009

Idag har vi varit på Café Sida, ett internt informationsforum för medarbetare på Sida. Som vanligt utgick samtalet från frågan: Vilka förslag skulle du ge om ett effektivare svenskt bistånd i en värld där vi vet att korruption är ett faktum?

Det var en intressant diskussion där man exempelvis tog upp vikten av information och transparens på gräsrotsnivå i olika biståndsinsatser.  Annat som lyftes fram var bristerna i mutlagstiftningen, behovet av ökad kompetens och resurser för antikorruptionsarbete samt att FN-konventionen mot korruption behöver bli mer känd.

Intressanta besök i Vietnam

16 november 2009

Under några intensiva dagar i Hanoi har vi träffat representanter för hjälporganisationer, biståndsgivare, media och myndigheter i Vietnam.

Vi har fått en intressant inblick i alla de frågor och motsättningar som finns i ett land med utbredd korruption å ena sidan och ett strukturerat antikorruptionsarbete å andra sidan. Vi besökte bland annat OSCAC (Office of Steering Committee Anti Corruption) i Hanoi.

Sverige har en ledande roll i dialogen och arbetet mot korruption i Vietnam i samarbete med regeringen och biståndsgivarna. Bland annat ordnas återkommande seminarier om korruptionsfrågor ur olika perspektiv.

Ett stort tack till den svenska ambassaden i Hanoi för ett givande program under vårt besök. Den svenska ambassadens arbete och de svenska insatserna har ett mycket gott anseende och fick också mycket beröm av de personer som vi träffade.

Tack till ambassaden i Dar es Salaam

09 november 2009

Under två intensiva dagar i Tanzania fick vi möjlighet att få en bred bild av det arbete som görs mot korruption i landet. Ett mycket stort TACK till Sveriges ambassad i Dar es Salaam och alla intressanta personer vi fick träffa.

Våra möten i Tanzania kompletterade den bild som vi fått i Zambia. Inte minst hur man konkret kan arbeta med antikorruption inom det svenska utvecklingssamarbetet. Här i samtal med Tanzanias riksrevisor. Tanzania har de senaste åren haft några stora korruptionsskandaler kopplat till bland annat riksbanken och regeringen, som har uppmärksammats stort i landets media.

Fortsatt arbete i Tanzania

04 november 2009

Efter att idag ha fått möjlighet att tala med initierade personer i Pretoria som på ett strukturerat sätt bekräftade våra iakttagelser i både Sverige och Zambia ska vi i morgon inleda vårt arbete i Dar es Salaam.

På ett allmänt plan finns flera likheter mellan förhållandena i Zambia och Tanzania. Därför ser vi fram emot att kunna jämföra erfarenheter och utsagor från de båda länderna. Dessutom är ju Tanzania ett för många givare, inte minst Sverige, ett kärt gammalt biståndsland.

Tack till ambassaden i Zambia

03 november 2009

Zambias antikorruptionskommission Ett mycket stort TACK till alla på Sveriges ambassad i Lusaka och alla vi fick möjlighet att träffa under vår korta vistelse i Zambia. Här möte med chefen för Zambias antikorruptionskommission Mr. Godfrey R. Kayukwa tillsammans med ambassadör Marie Andersson de Frutos och Audrey Mwendapole från ambassaden.

Ambassaden hade ordnat ett såväl imponerande och innehållsrikt som trevligt program.  Det genererade många tankar hos oss och bidrar med största säkerhet till de tio förslagen som presenteras på Antikorruptionsdagen den 9 december.

Möten i biståndsländer

02 november 2009

Nu befinner vi oss i Lusaka och har ett digert, innehållsrikt och brett program. Hittills har vi bland annat fått exempel på hur man kan arbeta för att öka transparensen och få medborgare att följa upp hur planerade biståndsinsatser genomförs.

Under veckan ska vi fortsätta träffa olika personer med erfarenhet av både korruption och utvecklingssamarbete. Det gör vi i såväl Lusaka, Pretoria som Dar es Salaam. Nästa vecka står Hanoi i tur.

EDD, som vi upplevde som mycket lyckat, utgjorde en utmärkt brygga mellan erfarenheter och synpunkter redovisade i givarländer och den verklighet som nu möter oss.

Fortsatta samtal på European Development Days

21 oktober 2009

Nu startar European Development Days, en tre dagar lång mässa och konferens, som handlar om olika frågor kopplade till bistånd och utveckling. Inom mitt uppdrag kommer jag att träffa olika personer under EDD-dagarna för att fortsätta samtala om vad som krävs för att utforma biståndet där korruption är ett faktum. Hör gärna av dig till vår e-post: innovationspanelen@gmail.com ifall du vill få kontakt.

Intervjuerna fortsätter

13 oktober 2009

Hittills har vi hunnit träffa representanter för bland annat UD, Sida, Världsbanken, FN, Svenskt Näringsliv och konsultföretag som arbetar med biståndsfrågor. Många kontakter har tagits och fler intervjuer har planerats in. Ännu är det för tidigt att börja publicera intryck och slutsatser, men vi återkommer senare till det här på sidan.

Möte med referensgruppen för CSR

12 oktober 2009

Uppdraget om antikorruption presenterades idag för UD:s referensgrupp för CSR (Corporate Social Responsibility). Gruppen består av representanter för näringslivet, ideella organisationer och myndigheter. Ett flertal kontakter togs i samband med mötet.