Archive for the ‘Dokumentation’ Category

News in Vietnam about the initiative

10 december 2009

The Swedish embassy in Vietnam informs about the initiative and the presentation yesterday. Read more.

The result of the initiative

09 december 2009

Today, Ms. Gunilla Törnqvist, presented the ten innovative proposals on effective development assistance bearing in mind the question: “What is required of development assistance in a world where corruption is a fact?”.  The presentation Presentation091209 and the power point slides PPT091209

Presentationen av de tio förslagen

09 december 2009

Idag på förmiddagen redovisade jag höstens arbete vid en hearing anordnad av UD. Förslagen har mer karaktären av ”att tänka på”, även om några konkreta förslag ingår som delförslag. De två första förslagen är egentligen grundläggande förutsättningar för ett effektivt bistånd och utgör en bas för allt annat.

Se presentationen Innovationspanelen091209  och läs vad jag sa i GTpresentation091209