Archive for the ‘Om 100-dagarsinitiativet’ Category

Fullsatt den 9 december

02 december 2009

Nu har biståndsministerns seminarium Öppna biståndet – en heldag om framtidens bistånd blivit fullbokat. Tyvärr finns det inte plats för ytterligare deltagare. Den presentation som Gunilla Törnqvist kommer att hålla på seminariet – 10 innovativa förslag för ett effektivt bistånd i en värld där korruptionen är ett faktum – kommer att läggas ut här på sidan efter seminariet.

Inbjudan till seminarium 9 december

28 november 2009

Nu går det att anmäla sig till seminariet där uppdraget om tio innovativa förslag ska presenteras. Den 9 december – på internationella antikorruptionsdagen – ska mina tio punkter om vad som krävs av biståndet i en värld med korruption redovisas. Läs mer på regeringens hemsida om Öppna biståndet.

Biståndsminister Gunilla Carlsson på Newsmill

14 oktober 2009

Nu har femtio dagar gått sedan biståndsminister GUNILLA CARLSSON presenterade ett 100-dagarsinitiativ för nytänkande kring biståndets förutsättningar i en värld där korruptionen är ett faktum. I detta initiativ ingår mitt uppdrag att hitta tio innovativa förslag på antikorruptionsarbete och effektivare utvecklingssamarbete. Idag på Newsmill fortsätter biståndsministern debatten.