Archive for the ‘Om uppdraget’ Category

THANK YOU ALL

13 december 2009

This is to thank you all who have generously contributed with ideas and suggestions on how to improve the efficiency and effectiveness of Swedish aid and development cooperation, in a world where we know corruption is a fact.

The ten proposals made are broad in nature and pertain to the Swedish context. However, rest assured that suggestions made from people all over the world have to a large extent formed the conclusions and recommendations made.  

Since the one-hour presentation of ten suggestions could not give merit to all great ideas I will do my best to disseminate them.

For additional information and ideas, please refer to the Government webpages about development cooperation in English, in Swedish and Öppna biståndet.

En första summering av hösten

09 december 2009

Newsnill idag har jag lagt ut en första sammanfattning av mina intryck från de 100 dagarnas djupdykning i biståndsvärlden.

Mitt intryck är att det svenska biståndet behövs, spelar en viktig roll och har ett gott anseende i världen. Men för att få större effektivitet och för att förebygga korruption krävs tydligare ledarskap, förändrade attityder och ökad transparens.

Senare idag lägger jag ut mina tio förslag.

Imorgon presenteras mina tio förslag

08 december 2009

Imorgon – på den internationella antikorruptionsdagen – redovisar jag mina tio förslag till ett effektivare bistånd i en värld med korruption. Det har varit en oerhört intressant och utmanande uppgift under hösten. Totalt har jag samtalat med över 200 personer – i bland annat Sverige, USA, Zambia, Tanzania och Vietnam. Jag har träffat personer som arbetar med bistånd, myndigheter i samarbetsländerna, medborgarorganisationer, oppositionspolitiker, journalister, näringsliv och ideella organisationer.

Knappt tre veckor kvar

20 november 2009

Nu intensifieras arbetet med att formulera de tio förslagen på som krävs av biståndet i en värld där korruption är ett faktum. Om knappt tre veckor – på den internationella antikorruptionsdagen den 9 december – ska jag presentera mina förslag.

Allt fler hör av sig till innovationspanelen@gmail.com och vi försöker träffa så många som möjligt. Hittills har vi intervjuat mellan 150 och 200 personer om korruption och effektivitet i biståndet och vi vill gärna prata med många fler. Fortsätt att höra av er!

Många goda tips och idéer

02 oktober 2009

Många har hörsammat antikorruptionsuppdraget. Ni har på gmail-adressen kommit in med många goda och användbara tankar, idéer och uppslag.

Därför vill jag tacka för alla tips och hoppas på fortsatt dialog med er. Du som ännu inte hört av dig – dela gärna med dig av dina erfarenheter, iakttagelser och förslag på innovationspanelen@gmail.com.

Stöd i arbetet med uppdraget

02 oktober 2009

Som medhjälpare i Innovationspanelen har Ing-Marie Olofsdotter anlitats. Ing-Marie är konsult och expert på kommunikation och organisationsutveckling. Hon har bland annat erfarenhet från arbete åt 25 riksrevisioner i södra Afrika med projekt för utveckling av ledarskap och kommunikation.

Ing-Marie och jag kommer de närmaste månaderna att arbeta nära varandra med uppdraget och försöka lämna information om arbetets fortskridande på denna sida.

Nu startar uppdraget

23 september 2009

IMG_0235Den 24 augusti tog biståndsminister Gunilla Carlsson, i en artikel i Newsmill, initiativ till debatt om bistånd, effektivitet och antikorruption. Den 25 augusti informerade ministern om olika initiativ för antikorruption i svenskt utvecklingssamarbete.

Ett av initiativen är att jag, Gunilla Törnqvist, på en hearing den 9 december – Antikorruptionsdagen – ska presentera tio innovativa förslag på antikorruptionsarbete och effektivare utvecklingssamarbete. Förutsättningslöst ska jag bidra till att besvara frågan: ”Vad krävs av biståndet där korruption är ett faktum?”.

Idag inleds arbetet, som utförs parallellt med min uppgift som generaldirektör för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete – SADEV.

Hur ska arbetet läggas upp?

Att formulera tio relevanta och användbara svar på frågan ”Vad krävs av biståndet där korruption är ett faktum?” är inte lätt. En förutsättning för att det ska lyckas är att många – med olika perspektiv och erfarenheter – bidrar till arbetet. Därför välkomnar jag att du tar kontakt, gärna på e-postadressen innovationspanelen@gmail.com.

Själv kontaktar jag ett antal personer från olika organisationer och discipliner för dialog. Förhoppningsvis blir det möjlighet till samtal med personer såväl inom och utom Sverige, i givarländer och samarbetsländer.

Gunilla Törnqvist